Kraj Basków

Baskonia

Od blisko 50 lat jest miejscem konfliktu na tle narodowościowym między częścią rdzennych mieszkańców-Basków, domagających się pełnej niezależności, a władzami w Madrycie.

  • położenie Wspólnota autonomiczna w północnej Hiszpanii.
  • pow. 7 234 km 2
  • ludność 2 124 846
  • religia chrześcijaństwo
  • język urzędowy hiszpański, baskijski
  • stolica Vitoria
Kraj Basków

Kraj Basków